NAGRADNI NATJEČAJ

 

Kao jednu od aktivnosti Grupe 2 u sklopu Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi marketinšku kampanju s ciljem promocije projekta na nacionalnoj i lokalnoj razini.

U sklopu kampanje, provedena su istraživanja svjesnosti građana, analiza motivacije i učinaka energetske obnove te oglasna kampanja, te je objavljen i nagradni natječaj namijenjen krajnjim korisnicima sredstava – suvlasnicima stambenih zgrada koje su bile prijavljene na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 17.10.2016. i potpisale ugovor o sufinanciranju projekta obnove iz EU sredstava.  

Cilj nagradnog natječaja je bio prikupiti iskustva građana koji sudjeluju u programu te njihovo viđenje energetske obnove, na drugačiji i kreativan način.

Sukladno ocjenama stručnog povjerenstva, koje su činili predstavnici Fonda, Ministarstva graditeljstva i prostorna uređenja, marketinške agencije te profesionalni fotograf, dobitnici prvih triju nagrada su:

  • 1. mjesto: Dušan Martinjaš; Karlovac
  • 2. mjesto: Ivan Fiala; Osijek
  • 3. mjesto: Josip Zdjarski, Lipik     

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

ORGANIZATOR NATJEČAJA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) u sklopu programa energetske obnove višestambenih zgrada ima ulogu tehničke pomoći prijaviteljima na EU sufinanciranje projekata, a ujedno je zadužen za aktivnosti promocije programa i općenito energetske učinkovitosti. Sve aktivnosti sufinancirane su od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Promotivne aktivnosti projekta uključuju osiguravanje potrebnih znakova vidljivosti korisnicima sredstava te provedbu nacionalne kampanje „Obnovljene zgrade – više štede, više vrijede!“, u sklopu koje Fond organizira nagradni natječaj namijenjen suvlasnicima stanova u višestambenim zgradama koje su potpisale ugovor o EU sufinanciranju radova na energetskoj obnovi.

Cilj natječaja je prikupiti fotografije i/ili video uratke korisnika zgrada koje kreću u obnovu ili su već obnovljene, a kojima bi se na najbolji način ilustrirala bilo potreba za energetskom obnovom zgrade ili neka od koristi koje se postižu samom obnovom.

Nagradni natječaj organizira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

Svi natjecatelji sudjelovanjem u natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima, a koja su objavljenja i dostupna na web stranici http://zgradekojestede.fzoeu.hr/

 

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj FZOEU traje od 11.10.2018. do 20.11.2018. godine u 14:00:00 sati.

 

SUDJELOVANJE

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, na adresi jedne od zgrada koja sudjeluje u programu energetske obnove višestambenih zgrada, odnosno koja ima potpisan ugovor o sufinanciranju od strane Europskog regionalnog fonda, na temelju Javnog poziva koje je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo 17. listopada 2016. godine.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te zaposlenici tvrtke Impressum komunikacije.

 

MEHANIZAM NATJEČAJA

Upute za sudjelovanje u nagradnom natječaju:
Zadatak 1: Potrebno je fotografski ili video dokumentirati neku od ili sve faze energetske obnove višestambene zgrade (prije, tijekom i/ili nakon obnove).
Zadatak 2: Potrebno je opisati što konkretno za tebe osobno i/ili tvoju obitelj predstavlja energetska obnova zgrade.
Zadatak 3: Fotografije/video je zajedno s kreativnim opisom i osobnim podatcima (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail) potrebno poslati na e-mail: info@fzoeu.hr, s naznakom „Nagradni natječaj – energetska obnova VSZ“.

Ukoliko je veličina privitaka veća od 2 MB, savjetujemo da se sadržaj učita putem nekog od servisa za pružanje usluga slanja, spremanja i dijeljenja sadržaja (primjerice: jumbo mail, dropbox i slični) te se dostavi poveznica na sadržaj. 

 

NAGRADNI FOND

Stručno povjerenstvo će, koristeći diskreciono pravo svakog od članova (pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost, originalnost i relevantnost poslanih materijala), odabrati i rangirati tri najkreativnije prijave/sadržaja koje će biti nagrađene, te će dobitnici o tome biti obaviješteni e-mailom u roku od 15 dana nakon završetka natječaja.

Nagrade su poklon bonovi od 5.000 kn, 3.000 kn i 2.000 kn za kupnju uređaja za kućanstvo A+++ energetskog razreda (hladnjak, hladnjak sa zamrzivačem, perilicu rublja, perilicu posuđa ili sušilicu rublja).
Kao dokaz da je kupljeni uređaj odgovarajućeg energetskog razreda (A+++), dobitnici su obavezni  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) dostaviti račun, specifikaciju kupljenoga proizvoda te fotografiju istog do 10.1.2019. ili poštom ili putem e-mail adrese: info@fzoeu.hr.

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada ne može biti prenesena drugoj osobi.

Nakon što je dobitnik potvrdio zaprimanje obavijesti o nagradi, dužan je preuzeti nagradu u dogovorenom roku. Nakon isteka roka, dobitnik gubi pravo na preuzimanje nagrade.

Bit će odabrani i rezervni dobitnici, koji će biti kontaktirani isključivo ako za to bude potrebe, primjerice u slučaju da odabranog dobitnika nije moguće kontaktirati ili isti iz bilo kojega razloga nije valjan.
FZOEU nije odgovoran ukoliko dobitnik nije dostupan zbog netočnosti podataka ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta radi dodjeljivanja nagrada.

 

AUTORSKA PRAVA

Svi sudionici nagradnog natječaja su suglasni da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal te da njihovo ime i adresa te poslani materijal mogu od strane Organizatora biti objavljeni u medijima bez naknade, postanu li dobitnici neke od nagrada.

Dobitnici nagrada, u svezi materijala dostavljenih za potrebe ovog foto nagradnog natječaja, pristaju na pravo korištenja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.
Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene materijale te isti ne predstavljaju povredu prava intelektualnog vlasništva ili privatnosti trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim fotografijama krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

 

PRIVATNOST PODATAKA

Podnošenje podataka za ovaj Nagradni natječaj je dobrovoljno. Sudionici natječaja prijavom pristaju na korištenje osobnih podataka za potrebe provedbe natječaja i dodjele nagrada, kao i na sve ostale uvjete natječaja. FZOEU se obvezuje kako neće otkriti ili ustupati podatke trećim osobama.

Sudjelujući u nagradnom natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži pohrane i koriste isključivo za potrebe Nagradnog natječaja. Isto tako, sudionici pristaju na korištenje dostavljenih materijala od strane Fonda za potrebe promocije Programa energetske obnove višestambenih zgrada.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

 

SPOROVI

Svi sporovi između FZOEU  i sudionika ovog Nagradnog natječaja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, sporovi će se rješavati pravnim putem na nadležnome sudu.

 

 

Nagradni natječaj se provodi u sklopu projekta „Energetska obnova višestambenih zgrada – GRUPA 2: HORIZONTALNE MJERE“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Sadržaj nagradnog natječaja isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost -  Sektora za energetsku učinkovitost.

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.