Iz medija

 

Na ovoj stranici možete pronaći priloge i članke koji se tiču projekta sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada, složene prema vrsti medija u kojem su objavljeni.

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.