EKO savjeti

 

Energija koja se troši na proizvodnju i pakiranje, kao i metan koji nastaje na odlagalištima uslijed razgradnje otpada doprinose emisijama stakleničkim plinovima – oko pola tone godišnje po osobi.

Recikliranje štedi energiju i čuva naše prirodne resurse, stoga odvajajte otpad i odlažite ga na za to predviđena odlagališta.

Koristite manje papira! Recikliranjem tone papira štedi se energije koja bi bila dovoljna za potrošnju uređaja u prosječnom kućanstvu 6 mjeseci.

Recikliranje jedne limenke štedi energiju dovoljnu za 3 sata rada TV-a, a recikliranje staklene boce štedi energiju dovoljnu za 30 minuta rada kućnog računala.

Posebno pazite na plastiku jer je plastici koja završi u okolišu ili na odlagalištu potrebno i do 500 godina da bi se razgradila.

Kad je to moguće, kupujte veća pakiranja proizvoda koje često koristite.

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.