Česta pitanja

 

Na ovoj stranici ćete pronaći najčešća pitanja i odgovore vezane uz projekte energetske obnove višestambenih zgrada.

Za sva ostala pitanja slobodno nas kontaktirajte na vsz_eu@fzoeu.hr

 

Kao prvi korak u pokretanju procesa obnove, potrebno je definirati interes i mogućnost suvlasnika za pokretanje procesa energetske obnove. Energetska obnova se od obnove fasade razlikuje po tome što uključuje konkretne mjere povećanja energetske učinkovitosti (svakako i toplinsku zaštitu ovojnice zgrade, koja uključuje i zamjenu neučinkovite stolarije), s ciljem sprječavanja gubitaka topline u zimskim odnosno pregrijavanja u ljetnim mjesecima. Samim tim, energetska obnova podrazumijeva uštede energije koji bi trebali rezultirati i financijskim uštedama svih kućanstava. Međutim, ovakvi projekti financijski su zahtjevniji.

Suvlasnike je potrebno upoznati sa trenutnim stanjem zgrade te definirati mogućnosti provedbe mjera energetske učinkovitosti. Ukoliko postoji interes za energetskom obnovom, suvlasnici putem ovlaštenog predstavnika iskazuju interes upravitelju zgrade za energetskom obnovom te zajedno mogu razmotriti sve mogućnosti: od mjera koje bi se trebale provesti do slaganja financijske konstrukcije projekta.

Ako zgrada posjeduje važeći energetski certifikat, znači da ima dobru polazišnu točku za planiranje projekta obnove. U certifikatu je naveden niz podataka kojima se suvlasnici mogu informirati o postojećem energetskom stanju zgrade, ali ujedno sadrži i preporuke mjera energetske učinkovitosti na kojima se može temeljiti budući projekt energetske obnove ili jednostavno promjena ponašanja.

 

Ne. Projekti energetske obnove zgradu promatraju kao energetsku cjelinu koja ima određena energetska svojstva i koja poduzimanjem mjera energetske učinkovitosti osigurava energetske uštede. Iako zamjena stolarije na jednom stanu može rezultirati uštedama

Poziv na dostavu ponuda za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada u ovom trenutku nije otvoren.

Program energetske obnove višestambenih zgrada se od 2016. godine sufinancira iz EU fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Europska sredstva). Poziv na koji se bilo moguće prijaviti je zatvoren 31.1.2017. te su sredstva, sukladno odobrenju Upravljačkog tijela, dodijeljena svim projektima koji su zadovoljili kriterije odabira. Time su rezervirana sva sredstva planirana za period do 2020. godine.

Objava idućeg poziva ovisi o tome hoće li biti moguća dodatna sredstva za ovu namjenu, o čemu će više informacija imati Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koje je ujedno i nadležno za ovaj program. U ovom trenutku nije moguće potvrditi kada će točno i u kojem obliku biti objavljen budući poziv, no svakako savjetujemo da pratite naše stranice i stranice Ministarstva za sve dodatne informacije.

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.