Silvije Bačić br. 21, 51000 Rijeka

Silvije Bačić br. 21, 51000 Rijeka

  ZGRADA U OBNOVI
ŽUPANIJA: VIII. Primorsko-goranska županija
NAZIV PRIJAVITELJA: Rumat d.o.o.
GODINA IZGRADNJE: 1930
POVRŠINA: 341,60 m2
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 3
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 373.181,17 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 227.708,70 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 24.862,11
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 67,00%
SMANJENJE EMISIJE CO2: 1,21
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: D

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

 

  • Izolacija vanjskog zida

 

 

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.