Nike Katunara br. 12, 51000 Rijeka

Nike Katunara br. 12, 51000 Rijeka

  ZGRADA U OBNOVI
ŽUPANIJA: VIII. Primorsko-goranska županija
NAZIV PRIJAVITELJA: Rumat d.o.o.
GODINA IZGRADNJE: 1968
POVRŠINA: 4.494,62 m2
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 51
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 2.336.020,24 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.410.668,38 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 349.345,05
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 75,00%
SMANJENJE EMISIJE CO2: 2,18
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: C

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

 

  • Rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora
  • Izolacija vanjskog zida

 

PRIJE OBNOVE

 

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.