Milana Rustanbega 18 i 20, 51000 Rijeka

Milana Rustanbega 18 i 20, 51000 Rijeka

  ZGRADA U OBNOVI
ŽUPANIJA: VIII. Primorsko-goranska županija
NAZIV PRIJAVITELJA: Rumat d.o.o.
GODINA IZGRADNJE: 1983
POVRŠINA: 2.506,47 m2
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 26
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 1.913.052,81 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.160.050,43 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 168.515,10
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 54,19%
SMANJENJE EMISIJE CO2: 26,24
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: D

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

 

  • Izolacija vanjskog zida
  • Izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru
  • Izolacija stropa prema negrijanom tavanu

 

 

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.