Mate Balote br. 41, 51000 Rijeka

Mate Balote br. 41, 51000 Rijeka

  ZGRADA U OBNOVI
ŽUPANIJA: VIII. Primorsko-goranska županija
NAZIV PRIJAVITELJA: Rumat d.o.o.
GODINA IZGRADNJE: 1980
POVRŠINA: 1.255,52 m2
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 10
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 706.264,69 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 421.627,56 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 73.859,05
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 59,00%
SMANJENJE EMISIJE CO2: 8,68
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: D

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

 

  • Izolacija vanjskog zida

 

 

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.