Mate Balote br. 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 51000 Rijeka

Mate Balote br. 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 51000 Rijeka

  ZGRADA U OBNOVI
ŽUPANIJA: VIII. Primorsko-goranska županija
NAZIV PRIJAVITELJA: Rumat d.o.o.
GODINA IZGRADNJE: 1978
POVRŠINA: 883,56 m2
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 6
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 537.809,22 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 322.491,78 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 56.126,10
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 54,00%
SMANJENJE EMISIJE CO2: 16,38
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: E

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

 

  • Izolacija vanjskog zida

 

 

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.