Mate Balote 49, 51000 Rijeka

Mate Balote 49, 51000 Rijeka

  ZGRADA U OBNOVI
ŽUPANIJA: VIII. Primorsko-goranska županija
NAZIV PRIJAVITELJA: Rumat d.o.o.
GODINA IZGRADNJE: 1978
POVRŠINA: 1.177,05 m2
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 12
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 1.050.218,98 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 635.643,88 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 59.331,67
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 62,00%
SMANJENJE EMISIJE CO2: 13,88
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: C

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

 

  • Izolacija vanjskog zida
  • Zamjena vanjske stolarije nedrvenom

 

PRIJE OBNOVE

 

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.