Franje Tuđmana 11, 13, 15, 23000 Zadar

Franje Tuđmana 11, 13, 15, 23000 Zadar

  ZGRADA U OBNOVI
ŽUPANIJA: XIII. Zadarska županija
NAZIV PRIJAVITELJA: Nova Suha d.o.o.
GODINA IZGRADNJE: 1963
POVRŠINA: 2.787,38 m2
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 31
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 1.951.497,81 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.205.023,68 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 151.877,66
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 67,60%
SMANJENJE EMISIJE CO2: 17,44
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: E

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

 

  • Rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora
  • Izolacija vanjskog zida
  • Zamjena vanjske stolarije nedrvenom

 

 

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.