Emilija Randića br. 8 i 10, 51000 Rijeka

Emilija Randića br. 8 i 10, 51000 Rijeka

  ZGRADA U OBNOVI
ŽUPANIJA: VIII. Primorsko-goranska županija
NAZIV PRIJAVITELJA: Rumat d.o.o.
GODINA IZGRADNJE: 1974
POVRŠINA: 4.274,97 m2
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 55
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 1.042.197,73 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 632.456,13 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 205.510,10
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 56,00%
SMANJENJE EMISIJE CO2: 59,81
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: C

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

 

  • Izolacija vanjskog zida

 

PRIJE OBNOVE

 

  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.