O projektu

Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine

 

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada, u kojima se troši više od 42,3% od ukupne potrošnje energije. Većina zgrada građena je prije 1987. godine te nemaju odgovarajuću toplinsku zaštitu i otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, odnosno cjelovitom energetskom obnovom je potrošnju takvih zgrada moguće smanjiti čak peterostruko - do 50 kWh/m2!

Upravo s ciljem smanjenja potrošnje energije u višestambenim zgradama na sustavan način, 2014. godine je donesen Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Kao provedbeno tijelo programa je bio zadužen Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je kroz 3 godine provedbe programa osigurao 268 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 200 milijuna kuna je odobreno samo za radove na energetskoj obnovi 430 zgrada vrijedne 461 milijun kuna.

Kao što Program i predviđa, sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskih fondova, točnije Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna eura, od čega je oko 70 milijuna namijenjeno obnovi višestambenih zgrada.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je prvi Poziv na dostavu ponuda objavilo 17.10.2016. godine. Stopa sufinanciranja je bila 60%, neovisno o lokaciji, uz ograničenje maksimalnog iznosa poticaja na 13 milijuna kuna po projektu, dok su se energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije sufinancirali s 85%. U sklopu Poziva su sufinancirane sve aktivnosti i mjere predviđene programom te neke horizontalne mjere, a Fond je imao dvojaku ulogu. Sektor za energetsku učinkovitost Fonda je, zbog stručnosti i dosadašnjeg iskustva, svim zainteresiranim upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika pružao direktnu tehničku podršku, odnosno pomoć ne samo oko prijave već i oko praćenja projekta u smislu savjetovanja i osiguravanja svih potrebnih informacija. Također je zadužen i za osiguravanje vidljivosti programa, informiranje te promociju mjera energetske učinkovitosti. Posredničko tijelo druge razine zaduženo je za evaluaciju pristiglih projektnih prijava te za administrativno praćenje i kontrolu korisnika sredstava.

Poziv je službeno zatvoren 31. siječnja 2017. i ukupno je zaprimljeno 648 projektnih prijedloga, dok je prihvatljivima ocijenjeno njih 596. Vrijednost prihvatljivih projekata viša je od milijardu kuna te je Upravljačko tijelo odobrilo povećanje prvotno planirane alokacije od 152 milijuna kuna, kako bi se mogle sufinancirati sve prijave koje su zadovoljile kriterije prihvatljivosti. Radi se o projektima vrijednima oko milijardu kuna, za čiju provedbu je u konačnici odobreno oko 560 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Po donošenju Odluke o sufinanciranju te potpisivanja Ugovora, korisnici imaju rok od 18 mjeseci za provedbu svojih projekata energetske obnove, čiju realizaciju ćemo pratiti na našim stranicama.

 

 

 

Koji su bili uvjeti za prijavu 2016. godine?

  • prijaviti su se mogle isključivo cijele zgrade (arhitektonske cjeline), ne i pojedinačni ulazi
  • minimalno 3 stambene jedinice
  • njome upravlja upravitelj
  • zgrade nisu smjele biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
  • projekti moraju ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje prostora (Qhn,d)
  • 66% zgrade mora biti stambene namjene, a negrijani nadzemni prostor ne smije biti više od 25% površine
  • mogle su se prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju (55% zgrada se nalazi u C razredu)
  • nužna je bila odgovarajuća suglasnost suvlasnika (natpolovična većina, sukladno članku 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14)
  • prilikom prijave je bilo potrebno imati energetski pregled i certifikat te glavni projekt  - za koje može biti odobreno retroaktivno sufinanciranje od 85% (uz ograničenje maksimalnog iznosa) ukoliko su izrađeni kasnije od 1.1.2014. godine i usklađeni sa tehničkim uvjetima natječaja
  • prijave su nakon provedene evaluacije rangirane po broju ostvarenih bodova, a kriteriji za bodovanje su, između ostalog, smanjenje potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog iznosa, broj stanova, energetski razred, starost zgrade, planirana ušteda energije, smanjenje CO2 emisija, spremnost projekta za provedbu (sklopljeni ugovori s izvođačima za radove, s bankom za kreditiranje) i slično
  SHARE
Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.