OBNOVLJENE ZGRADE
VIŠE ŠTEDE, VIŠE VRIJEDE

Program energetske obnove višestambenih zgrada se od 2016. godine sufinancira EU sredstvima. Poziv je zatvoren u siječnju 2017. godine te je za 596 projekata odobreno više od 560 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

PROČITAJ VIŠE

Počeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade Od Batale 15 – 17 Dubrovnik, čiji suvlasnici su se prijavili na prošlogodišnji natječaj za EU financiranje projekta.

Fond u suradnji s Ministarstvom graditeljstva provodi kampanju podizanja svjesnosti građana o važnosti primjene mjera energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama i u zgradarstvu općenito. Promotivna kampanja „Obnovljene zgrade više štede više vrijede“, sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu OPKK.

U zagrebačkoj gospodarskoj komori održana je još jedna u nizu radionica namijenjenih korisnicima EU sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Na radionici koja je okupila gotovo stotinjak predstavnika prijavitelja, detaljno su pojašnjene sve obveze korisnika vezane za informiranje, komunikaciju i osiguravanje vidljivosti programa.

Počeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade Od Batale 15 – 17 Dubrovnik, čiji suvlasnici su se prijavili na prošlogodišnji natječaj za EU financiranje projekta.

Fond u suradnji s Ministarstvom graditeljstva provodi kampanju podizanja svjesnosti građana o važnosti primjene mjera energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama i u zgradarstvu općenito. Promotivna kampanja „Obnovljene zgrade više štede više vrijede“, sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu OPKK.

U zagrebačkoj gospodarskoj komori održana je još jedna u nizu radionica namijenjenih korisnicima EU sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Na radionici koja je okupila gotovo stotinjak predstavnika prijavitelja, detaljno su pojašnjene sve obveze korisnika vezane za informiranje, komunikaciju i osiguravanje vidljivosti programa.

PROJEKT U BROJKAMA

ODOBRENO SUFINACIRANJE:

586

višestambenih zgrada
dodijeljeno EU sredstava:

560

mil. kn
planirana ušteda energije za grijanje:

32,9

mil. kn
planirano smanjenje emisija CO2:

19.918

tona CO2

U sklopu provedbe projekata energetske obnove, suvlasnici višestambenih zgrada će primjenom mjera energetske učinkovitosti osigurati smanjenje toplinskih gubitaka zgrade odnosno smanjiti količinu energije potrebne za zagrijavanje prostora. Smanjenjem potrošnje energije za grijanje, ostvarit će se i financijske uštede te ujedno smanjiti emisija CO2 u atmosferu.

Cilj svih mjera energetske učinkovitosti je smanjiti potrošnju fosilnih goriva i emisiju stakleničkih plinova, odgovornih za klimatske promjene.

Ova internet stranica sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.